TWÓJ PASAŻ FINANSOWY

KREDYTY MIESZKANIOWE, KONTA, KARTY KREDYTOWE


Weź kredyt i w drogę!

Credit Agricole Bank Polska

  • Promocja „Jedziemy z Promocją 3”
  • Weź kredyt i w drogę
  • 33% składki OC wraca do Ciebie
  • RRSO dla przykładu reprezentatywnego 19,8%

Credit Agricole Bank Polska S.A. Promocja „Jedziemy z Promocją 3” trwa do 31.03.2018 r. Z promocji może skorzystać każda osoba, która zgodnie z warunkami Regulaminu promocji zawrze z Bankiem umowę pożyczki gotówkowej zabezpieczonej ubezpieczeniem na życie w zakresie wymaganym przez Bank z dowolnie wybranym zakładem ubezpieczeń, jest posiadaczem konta osobistego w Banku lub założy je w trakcie trwania promocji, w ciągu 30 dni od zawarcia umowy pożyczki dostarczy dokumenty potwierdzające zakup pojazdu oraz opłacenia ubezpieczenia komunikacyjnego za cały rok oraz przystąpi do promocji i wypełni formularz zgodnie z Regulaminem promocji. Maksymalna kwota wypłaconej premii nie może przekroczyć 500 zł. Regulamin promocji dostępny jest w placówkach bankowych, serwisie telefonicznym CA24 oraz na stronie internetowej Banku. Materiał ma charakter informacyjny.
Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 53-605 Wrocław, pl. Orląt Lwowskich 1 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000039887. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 657-008-22-74. Kapitał zakładowy: 782.333.400 zł w całości wpłacony. Regon: 290513140. Tagi: kredyt gotówkowy, kredyt, pożyczka gotówkowa, kredyt samochodowy, kredyt na samochód, kredyt na auto, pożyczka na samochód, na zakup samochodu, na zakup auta, kredyt na auto

Złóż wniosek Warunki

Produkty polecane